NARENDRA MODI FANS

Modi: ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧಿಪತಿ?? ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಗೆಲ್ಲುವರಾರು??Narendra Modi: ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧಿಪತಿ?? ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಗೆಲ್ಲುವರಾರು??

source

Leave a Reply